Skip to main content

Izrael - ONZ przegłosowuje Druga Zagładę

Czy Izrael dożyje 100 lat? Wątpię. Szczególnie po dzisiejszej decyzji ONZ, podwyższającej status Palestyny do poziomu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ. Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie głosowała zdecydowana większość państw członkowskich ONZ - 138 ze 193. Zaledwie dziewięć państw głosowało przeciwko przyjęciu tej rezolucji, 41 wstrzymało się od głosu - w tym Polska i Niemcy. Dlaczego państwa europejskie w tym Polska skazują Izrael na Drugą Zagładę, dlaczego wiedząc, ze ugrupowania, które sprawują władze w Palestynie otwarcie głosza, ze ich celem jest unicestwienie Izraela, zgadzaja się na rozpoczęcie przez islam nowego Holcaustu? Ktoś może stwierdzać, ze histeryzuję, ale przeciez arabowie mówia to otwarcie i to od wielu lat, nie ukrywają swoich celów. Hitler tez ich nie ukrywał i nikt mu nie wierzył. Nawet Żydzi. Co spowodowało, że na naszych oczach rozpoczyna się powtórna likwidacja drugiego królestwa Jerozolimskiego? Zarówno w przypadku Królestwa Jerozolimskiego jak i Izraela decydujący jest jeden fakt ; oba państwa otoczone są przez ocean muzułmanów, który ich szczerze nienawidzą. W obu przypadkach – chrześcijanie w XII wieku, Żydzi w XX - dokonywano kolonizacji Palestyny, która zostawiła głębokie urazy psychiczne wśród społeczności muzułmanów. Elity polityczne Zachodu są przekonane (dowodzi tego właśnie historia Królestwa Jerozolimskiego), że Izrael i tak i tak nie przetrwa we wrogim politycznie i religijnie otoczeniu, a w takim razie lepiej dogadać się z buntującymi się narodami, które ponoć szczerze kochają demokratyczne wartości. Zastanówmy się nad absurdem głosowania: w momencie kiedy arabska wiosna ludów ukazuje swoja prawdziwa twarz Al.-kaidy, kiedy w Egipcie, prezydent tego kraju ogłasza dekret mianujacy go dyktatorem tego kraju, Europa wydaje Izrael na pastwę islamskich ekstremistów. Zdaje sobie sprawę, że wszyscy, którzy w Polsce politykują, stwierdzą, że moralizuje, ale w tym wypadku wstrzymanie się od głosu Polski i Niemiec – biorąc pod uwagę – naszą wspólna historię, jest po prostu moralnym skandalem. To na ziemiach Polski hitlerowcy doknali Zagłady. Dlaczego nasz rząd zgadza się, żeby Izrael był – tak jak Żydzi przez całe wieki – kozłem ofiarnym, nad trupem którego zachód z islamem uścisną sobie dłonie? I dlaczego nikt o tym nie pisze?

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 4931