Skip to main content

Kalendarium kryzysu ekonomicznego w 2011

Przedstawiamy chronologię najważniejszych wydarzeń 2011 roku związanych z kryzysem ekonomicznym w Europie.

25 stycznia 2011.

Utworzony w czerwcu 2010 roku Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (FESF) realizuje po raz pierwszy pożyczkę na rynkach finansowych, co przyjęte jest z entuzjazmem przez przywódców Francji i Niemiec. Europa jest przekonana, że znalazła remedium na kryzys.

11 marca 2011 r.

Przywódcy krajów wchodzących w skąd UE spotykają się na kolejnym „decydującym” o przyszłości finansowej Europy, szczycie z którego nic nie wynika, oprócz medialnych obietnic, że tym razem przyjęto plan, który ograniczy deficyt budżetowy państw – członków UE

23 marca 2011 r.

Dymisja premiera Portugalii Jose Socratesa, po odrzuceniu przez Parlament tego kraju nowego planu oszczędności.

5 maja 2011 r.

Portugalia otrzymuje pomoc finansową w wysokości 78 miliardów euro od UE i FMI, w zamian za obietnicę wprowadzenia planu oszczędności.

21 lipca 2011 r.

Przywódcy UE decydują o przyznaniu Grecji pomocy finansowej w wysokości 109 mld euro. Pożyczka gwarantowana jest przez Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej i FMI. Banki, które pożyczały pieniądze Grecji musza zrezygnować z 37 mld euro.

5 sierpnia 2011 r.

Agencja ratingowa Standard&Poor obniża pozycję finansową USA, które tracą notowanie zwane potrójnym A.

11 października 2011 r.

Dymisja premiera rządu Słowacji Iveta Radicova, po odrzuceniu przez Parlament tego kraju planu wzmocnienia finansowego Europejskiego Funduszy Stabilizacji Finansowej.

26 października 2011 r.

Spotkanie przywódców UE nazwane znowu “szczytem ostatniej szansy”. Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej nie spełnił swojej roli i ten fakt dociera powoli do przywódców Niemiec i Francji, którzy zwracają się do banków „posiadających” większość długu greckiego by zrezygnowały z 50% należnych im pieniędzy. Na szczycie przedstawiciele Europejskiego Funduszy Stabilizacji Finansowej stwierdzają, że fundusz – by sprawnie funkcjonować – powinien mieć w kasie 1 000 miliardów euro. Szaleństwo dodrukowania

31 października 2011 r.

Premier rządu greckiego Papandreou zapowiada przeprowadzenie referendum narodowego na temat planu ratowania gospodarki kraju przygotowanego przez UE a polegającego na radykalnych oszczędnościach w sferze budżetu państwa. Rynki finansowe reagują natychmiast radykalnym obniżeniem wszystkich parametrów.

1 listopada 2011 r.

Włoch Mario Draghi zastępuje francuza Jean Claude Trichet na stanowisku prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Po objęciu stanowiska ogłasza obniżenie stopy procentowej kredytu, ale nie zmienia radykalnie polityki i nadal nie zgada się na masowy zakup długów na rynku finansowym za co krytykowany jest szczególnie we Francji, która oczekuje od niego takiej samej polityki jakie prowadza w tym czasie Banki Centralne w Anglii, Japoni czy USA.

3, 4 listopada 2011 r.

Na szczycie G20, który ma miejsce w Cannes Sarkozy i Merkel namawiają premiera Grecji do zaniechania przeprowadzenia referendum.

9 listopada 2011 r.

Dymisja premiera Grecji Papandreou, nowym premierem Grecji zostaje Loukas Papadernos, który zajmował kilka lat temu stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego.

12 listopada 2011 r.

Dymisja premiera Włoch S. Berlusconi. Nowym premierem zostaje Mario Monti.

20 listopada

Wybory w Hiszpanii. Dotkliwa porażka socjalistów. Wybory wygrywają konserwatyści. Hiszpania jest krajem w którym stopa bezrobocia wynosi ponad 20%, a rynek pracy poprzez absurdalne ustawodawstwo oddające władzę w firmach związkom zawodowym utrudnia rozpoczęcie pracy młodym wśród których stopa bezrobocia przekracza 40%.

5 grudnia 2011 r.

Agencja Standard&Poor umieszcza 15 krajów UE - w tym Niemcy i Francje – na liście krajów – których finanse publiczne są pod tzw. wzmożoną kontrolą , która może skończyć obniżeniem ich pozycji ratingowej. Rynki reagują negatywnie.

8 grudnia 2011 r.

Szczyt europejski w Brukseli. 17 krajów ze sfery euro i 9 pozostałych zgadzają się aby UE wzmocniła dyscyplinę finansową polegająca na kontroli budżetów poszczególnych państw. Rozpoczyna się dyskusja nad ograniczeniem suwerenności państw i budowy federacji europejskiej.

21 grudnia 2011 r.

Europejski Bank Centralny udziela rekordowej pożyczki bankom ze sfery euro w wysokości 500 miliardów euro.

 

Piotr Piętak

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 9364