Skip to main content

1.5 Ćwiczenia

 

Ćwiczenie 1

Użyj polecenia, które wyświetli na ekranie kalendarz roku 1997

 

Ćwiczenie 2

Wyświetl kalendarz miesiąca września 1767 roku i użyj polecenia  man w celu wyjaśnienia rezultatu

 

Ćwiczenie 3

Wyświetl datę w formie jj-mm-aa (przykład : 24-09-2001)

 

Ćwiczenie 4

Co uzyskujemy i jaki jest cel polecenie  touch

 {module Google reklama arty}

Ćwiczenie 5

Wyświetl nazwy użytkowników podłączonych do systemu oraz ich liczbę

 

Ćwiczenie 6

Wykonaj wyjście z systemu i powtórne wejście do niego

 

Ćwiczenie 7

Co oznacza i jaką funkcje pełni  \n   ?

 

Ćwiczenie 8

Co to jest AIX ?

 

Ćwiczenie 9

Jakie znaki gotowości poznałeś i co one oznaczają ?

 

Ćwiczenie 10

Jak oznaczamy koniec pliku ?

CSS, Framework, Joomla, JavaScript, PHP, Themes, Wordpress

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 22775