Skip to main content

1.4 Korzystanie z pomocy w Linux

Wbrew pozorom korzystanie z dokumentacji zawierającej wyjaśnienia i niezbędną pomoc nie jest zbyt łatwe. Dokumentacja dotycząca informacji o działaniu i funkcji poszczególnych poleceń czy konstrukcji używanych w systemie operacyjnym Linux znajduje się w katalogu /usr/man i można te informacje uzyskać używając polecenia man w następujący sposób:

$  man  [ nazwa polecenia ]

 

Informacje uzyskane dzięki temu poleceniu mają następującą formę:

NAME                           NAZWA

SYNOSPIS                  SKŁADNIA

DESCRIPTION           OPIS

OPTION                       OPCJE

FILES                           PLIKI

BUGS                           BŁĘDY

SEE ALSO                   ZOBACZ TAKŻE

AUTHOR                      AUTOR

 

Pierwsze trzy fragmenty powinny znajdować się na każdej stronie podręcznika. Pozostałe są opcjonalne. W zależności od treści merytorycznej strona może zawierać inne wyróżnione fragmenty o nazwach nie wymienionych wyżej.

 

{module Google reklama arty}

Design, Icon, Illustrations

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 18935