Skip to main content

1.2 Logowanie

Pierwszym krokiem zanim zacznie się korzystać z Linuxa jest otworzenie sesji czyli zalogowanie się w systemie. Jest to bardzo prosta czynność, zakładając, że użytkownik posiada tzw. konto w systemie i zna hasło. Jeśli nie ma swego identyfikatora i hasła, nie może uzyskać dostępu do systemu. Podczas próby zalogowania się do systemu Linux na ekranie wyświetlany jest znak gotowości podobny do przedstawionego poniżej:

mono login : root

Password : sokrates

{module Google reklama arty}

Wpisywane hasło nie jest widoczne na ekranie, system chroni je ukrywając wpisywany tekst. Użytkownik powinien, utrzymywać hasło w tajemnicy. Za pomocą hasła Linux zapobiega osobom nieautoryzowanym dostępu do systemu. W powyższym przykładzie zalogowaliśmy się jako root czyli administrator systemu, która ma pełną kontrolę nad instalacjami nowych oprogramowań, rozwiązuje wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem sytemu i jego bezpieczeństwem, w przypadku gdy użytkownik kursu pracuje na systemie Linux to nie ma żadnego problemu, ale on też powinien mieć normalne (drugie) konto użytkownika, ponieważ konto root jest wykorzystywane do wykonywania kluczowych funkcji systemu. Poprawne zalogowanie się do systemu jako root da jego zgłoszenie ze znakiem gotowości  „#”.

Zgłoszenie to ekranie wygląda następująco:

[root@mono  /root]#

 

Zamknijmy teraz system używając do tego specjalnego polecenia shutdown:

# shutdown  -h  now

 Egzekucja tego polecenia rozpoczyna natychmiast procedurę zamykania systemu. Na ekranie defiluje szereg komunikatów złożonych z linii o różnym kolorze.

 

W wypadku jednak kiedy czytelnik będzie korzystał z CD-romu na którym zainstalowana jest edukacyjna wersja Linuxa w wersji Knoppix, to wtedy nie funkcjonuje funkcja logowania. Po odpaleniu CD-romu z tą wersją na końcu jej instalacji na ekranie waszego komputera wyświetlone zostanie następujące menu:

 

Wybieramy z powyższego menu nr 10 Shell i naciskamy klawisz ENTER, na ekranie pojawi się, następujący napis:

knoppix@Microknoppix:~$

 

Znak $ oznacza, że jest to znak gotowości normalnego użytkownika i że jest to linia poleceń gdzie je wystukujemy. Znak tyldy ~ oznacza, że użytkownik znajduje się w swoim katalogu domowym (pojęcie to wytłumaczymy dokładnie w Rozdziale 2). Tak więc używając procedury edukacyjnej nie logujemy się lecz jesteśmy automatycznie logowani przez płytę CD do systemu Linux.

 

kurs Linux - logowanie

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 26918