9.9 Operacje arytmetyczne

 

Polecenie  let jest poleceniem bas używaną w celu wykonywania operacji na wartościach arytmetycznych. Używając jej można porównywać dwie wartości i wykonywać działania takie jak dodawanie, odejmowanie czy mnożenie. Tego typu operacje matematyczne są często używane w programach w celu zarządzania strukturami kontrolnymi lub wykonywaniem koniecznych obliczeń. Polecenie  let może być oznaczone przy użyciu słowa kluczowego let lub podwójnego nawiasu. Typowy sposób wykorzystania polecenia składa się ze słowa  let po którym następują dwie wartości numeryczne, oddzielone operatorem arytmetycznym lub relacyjnym w poniższy sposób:

$  let  5  +  7

 

To samo można zapisać przy pomocy podwójnego nawiasu:

$  ((5 + 7))

 

Polecenie  let automatycznie zakłada, że operatory są arytmetyczne lub relacyjne. Nie trzeba więc umieszczać w cudzysłowie operatorów powłoki. Polecenie to również automatycznie oblicza wartość zmiennych i przekształca ją na wartość arytmetyczną. Oznacza to, że można wpisywać operacje arytmetyczne jako proste wyrażenia matematyczne. W następnym przykładzie polecenie  let  mnoży 4 przez 8. Wynik przesłany jest do standardowego wyjścia i zostaje wyświetlony na ekranie.

$  let 4*8

36

 

Jeżeli zostawia się odstępy pomiędzy elementami wyrażenia, trzeba umieścić je w cudzysłowie:

$  let  „4*8”

 

Ważną cechą polecenia let jest fakt, że wynik operacji można umieścić w zmiennej np.

$ let   „iloczyn = 5 *23”

$ echo  $iloczyn

115

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 9131