9.10 Ćwiczenia


Cwiczenie 1

Napisz skrypt który na ekranie wyświetli następujące komunikaty :

nazwa egzekwowanego skryptu brzmi   xxx

skrypt przywołuje następujące parametry   :

jest ich                                                  :

Po napisaniu i przetestowaniu skryptu  wykonajcie jeszcze raz jego egzekucje z czteroma parametrami : Witaj w systemie Linux

Następnie z jednym parametrem, który także wyświetli na ekranie : witaj w systemie Linux.

 

Cwiczenie 2

Co, jaki mechanizm, nazywamy zagnieżdżeniem? Jakie polecenia używają tego mechanizmy podaj co najmniej dwa przykłady poleceń

 

Cwiczenie 3

Jak wiemy  polecenie who wyświetla informacje o użytkownikach podłączonych w danej chwili do systemu. Informacja ta nie zawiera pełnego imienia i nazwiska. Opracuj skrypt który będzie wybierał odpowiednie informacje z pliku  passwd i wyświetlał pełne dane pracujących osób. Zanim przystąpisz do pracy przećwicz jak wybrać wiersz z nazwą użytkownika z pliku  /etc/passwd i następnie wyciąć pole z danymi osobowymi.

 

Cwiczenie 4

Napisz skrypt który przywołuje kilka parametrów i który zatrzymuje swoją egzekucje kiedy napotka parametr koniec (np. skrypt  1 45 56 67 koniec 4 7).

W skrypcie użyj  polecenia  shift .

 

Cwiczenie 5

Napisz skrypt, który pyta się o twoje zainteresowania, które zostaje wyświetlone, skrypt jest egzekwowany dopóty dopóki nie odpowiesz na pytanie:

czy chcesz kontynuować : nie

 

Cwiczenie 6

Napisz skrypt który wyświetli na ekranie trzy razy słowo: witaj  .Użyj polecenia  let.

 

Cwiczenie 7

Napisz skrypt, który umożliwi zmianę nazw plików w następujący sposób:

xxxx.c    →    xxxx.bak  (n.p plik który nazywa się plik.c zmienia nazwę na plik.bak itd.). Użyj polecenia  basname.

 

Cwiczenie 8

Napisz skrypt który pozwoli użytkownikowi na wybranie różnych metod wyświetlenia plików

(np.   ls –s  ;  ls –al ; ls  *.c).

Użyj konstrukcji  case.

 

Cwiczenie 9 

Napisz skrypt, który umieści w oddzielnym pliku to co wystukasz na ekranie i który wyświetli liczbę napisanych przez ciebie linii.

 

Ćwiczenie 10

Napisz skrypt który utworzy plik zawierający linie składająca się z trzech zon:  nazwa przedsiębiorstwa , kod pocztowy, miasto. Informacje te są wystukiwane na ekranie.

Użyj pętli nieskończonej i polecenia:  break

 

Ćwiczenie 11

Napisz skrypt który sumuje liczby od 1 do 100

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 8287