Skip to main content

6.6 Zarządzanie grupami w Linuxie


Polecenia:

ls –l polecenie Linux które wskazuje grupę do której przynależy plik

chgrp polecenie Linux które zmienia przynależność pliku z np. grupy a do grupy b

newgrp polecenie Linux które umożliwia, podczas sesji, zmienić przynależność pliku z grupy zdefiniowanej w pliku /etc/passwd, na początku sesji

id → polecenie Linux które pozwala poznać grupę aktualną

 

Użytkownicy przynależą do jednej lub wielu grup i prawa dostępu do plików, których nie są właścicielami, zależą od tej przynależności. Pliki utworzone przez użytkownika należą do jego aktualnej grupy. Grupa ta jest inicjalizowana w momencie otwarcia sesji, dzięki plikowi:

etc/passwd

Plik użytkowników  /etc/passwd


Lista użytkowników systemu znajduje się w pliku /etc/passwd , który jest dostępny dla wszystkich użytkowników (to znaczy może być wyświetlony na ekranie przez wszystkich) i który składa się z kolumn poznanych w rozdziałach poprzednich (patrz rozdział 2):

Kolumny rozdziela znak dwukropka:

1     2 3  4   5     6        7

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

bin:x:1:1:bin:/bin:

daemon:x:2:2:daemon:/sbin

shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin:/shutdown

halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin:/halt

ftp:x:14:50:FTP User:/home/ftp:

nobody:x:99:99:Nobody:/:

ola:x:519:504:Ola Pawlak:/home/ola:/bin/bash

 

Gdy przy pomocy polecenia useradd administrator definiuje nowego użytkownika i jego konto, tworzony jest automatycznie jego katalog domowy, o nazwie takiej samej jak nazwa użytkownika oraz definiowane są jednocześnie inne parametry, m.in. określona jest powłoka z jaką użytkownik będzie pracował po zalogowaniu się. Gdy jesteśmy zalogowani jako administrator, możemy wykonać następujące polecenie:

useradd piotr

 

Wtedy do pliku  /etc/passwd zostanie dorzucone konto o nazwie piotr którego katalogiem domowym będzie  /home/piotr

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

bin:x:1:1:bin:/bin:

daemon:x:2:2:daemon:/sbin

shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin:/shutdown

halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin:/halt

ftp:x:14:50:FTP User:/home/ftp:

nobody:x:99:99:Nobody:/:

piotr:x:518:504:Piotr Pietak:/home/piotr:bin/bash

ola:x:519:504:Ola Pawlak:/home/ola:/bin/bash

 

Plik grupy użytkowników /etc/group

Grupa użytkowników zawiera pewną liczbę użytkowników którzy mają dostęp do tych samych plików. Grupa ta definiowana jest w pliku  /etc/group i składa się z następujących kolumn:

 

1. nazwa grupy.

2. kolumna pusta lub zawierająca znak  x  albo  *

3. numer  grupy

4. lista użytkowników, członków grupy

 

 

Przykład:

cat  /etc/group

root:x:0:root

bin:x:1:root,bin,demon

demon:x:2:root,bin,demon

sys:x:3:root,bin,adm

 

Modyfikacji tego pliku może dokonywać tylko administrator systemu.

 

Przykłady:

$   id

uid=101(piotr)    gid=1(inni)     → czy wiesz do jakiej grupy należy  - piotr  ?


Jak zmieniamy przynależność pliku do grupy  ?

ls  -l   plika

-rw-r- - r--   1   piotr  inni   99  lipiec   18  14:00 plika


$   chgrp   studia   plika

-rw-r—r--    1  piotr  studia   99 lipiec 18  14:00 plika

 

 

Kurs Linux - Zarządzanie grupami w Linuxie (polecenia Linux)

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 49708