Skip to main content

6.3 Symboliczna modyfikacja praw pliku (1)


Polecenie chmod umożliwia właścicielowi pliku lub administratorowi systemu zmienić uprawnienia pliku. Jego forma  jest następująca:

$ chmod    u-w     plik1

Ciąg znaków u-w symbolizuje zmianę praw pliku, na pierwszym miejscu (w naszym przykładzie „u”) określa się kto ma prawo korzystać z pliku, dysponujemy następującymi symbolami

u →  symbolizuje właściciela pliku

g →  symbolizuje grupę do której plik jest przypisany

o →  reszta użytkowników systemu

a →  symbol ten oznacza : wszystkich à u+g+o

 

Na drugim miejscu umieszcza się symbole zmiany praw:

+  →  dorzucamy prawo

—  →  likwidujemy prawo

=  →  przypisujemy prawo

 

Na trzecim miejscu umieszczamy symbole, czego dotyczy prawo  :

r →  prawo czytania pliku

w →  prawo modyfikacji pliku

x →  prawo jego egzekucji

 

Przykłady do wykonania przez czytelnika naszego kursu Linux.

W przypadku gdy użytkownik nie ma pliku tekstowego w swoim katalogu domowym, trzeba go stworzyć albo przy pomocy polecenia  cat w połączeniu z  CTRL+D, albo przy pomocy edytora  vi

Likwidujemy prawo modyfikacji pliku dla jego właściciela:

$ chmod    u-w    plik1

 

Dorzucamy prawo modyfikacji dla grupy do której jest przypisany plik:

$ chmod  g+w  plik1

 

Kurs Linux - symboliczna modyfikacja praw pliku w Linux (polecenie chmod)

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 14093