Skip to main content

6.5 Prawa katalogów Linux


$ ls –ld katalog

drwxr-x---  1     piotr     grupa 265     juin 20  14:00   katalog

r → prawo lektury plików zawartych w  katalogu

w →  prawo tworzenia i usuwania plików w katalogu

x → prawo dostępu do plików w katalogu

 

Mechanizm lektury i nadawania praw katalogowi jest analogiczny do tego, który używamy w stosunku do plików. Jednak prawa katalogów interpretujemy inaczej i zrozumienie tego jest konieczne do odczytywania, usuwania i tworzenia plików, które katalog zawiera.

1. Prawo lektury katalogu pozwala poznać listę plików, które katalog zawiera, przy pomocy polecenia  ls możemy (posiadając to prawo) wyświetlić pliki na ekranie.

2. Prawo egzekucji pozwala na uzyskanie dostępu do plików zawartych w katalogu.

3. Prawo tworzenia plików – ma sens tylko wtedy gdy posiadamy jednocześnie prawo dostępu do plików  (czy możesz wytłumaczyć dlaczego ?). Prawo to umożliwia usuwanie starych i tworzenie nowych plików.

 

Możemy wyróżnić następujące kombinacje praw które może posiadać użytkownik:

* rwx → użytkownik posiada wszystkie prawa

* r-x → użytkownik ma prawo dostępu do plików katalogu

* --- → użytkownik nie ma żadnych praw

* --x → użytkownik posiada prawo dostępu do plików, których nazwy zna

 

Przypomnijmy teraz podstawowe polecenia używane do zarządzania katalogami:

mkdir   (make direktory ) – przy pomocy tego polecenia tworzymy katalogi.

 

Załóżmy, ze znajdujemy się w katalogu domowym  /home/piotr

$ mkdir   katalog1    katalog2 (utworzyliśmy katalogi, które znajdują się w katalogu domowym)

Chcemy teraz utworzyć w katalogu - katalog1 - podkatalog o nazwie ćwiczenia, ale nadal będąc w katalogu domowym.

 

$  mkdir   katalog1/cwiczenia

 Czy wiesz jak można to zrobić inaczej  ?

 

rmdir   (remove direktory)   - przy pomocy tego polecenia usuwamy katalogi puste

Załóżmy, że chcemy usunąć katalog o nazwie katalog2 , który przed chwilą utworzyliśmy

rmdir  katalog1  katalog2 po egzekucji tego polecenia otrzymamy na ekranie następujący napis:

rmdir:  katalog1: Directory not empty czyli polecenie mkdir usuwa tylko katalog pusty

 

Jeżeli wykonamy polecenie ls

 $   ls

katalog1

 

W jaki sposób go usunąć, otóż do usuwania katalogów z zawartością służy polecenie:

rm  -r nazwa katalogu → jest to polecenie bardzo niebezpieczne w wypadku jeżeli po opcji  -r zapomnisz wpisać nazwę katalogu, który chcesz usunąć.

Czy wiesz co się może wtedy stać ?

 

 

Kurs Linux - Prawa katalogów w Linux (polecenie ls)

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 18283