5.9 Ćwiczenia Linux

 

Ćwiczenie 1

Przemieszcz się ze swego katalogu bieżącego do katalogu /usr/bin i wyświetl listę plików których nazwa składa się dokładnie z 4 znaków.

 

Ćwiczenie 2

Wyświetl listę plików, których nazwy zaczynają się tylko na litery od a do e.

 

Ćwiczenie 3

Wyświetl listę plików, których nazwy posiadają literę  „t” na drugiej pozycji.

 

Ćwiczenie 4

Użyj polecenia „echo” do wyświetlenia następującej informacji na ekranie twojego komputera:

 

Ćwiczenie 5

Wyświetl na ekranie zdanie „dzien dobry pani” wprowadzając trzy polecenia na trzech liniach

 

Ćwiczenie 6

Wróć do swego katalogu domowego i utwórz plik o nazwie info.txt zawierający datę i godzinę.

Wykonaj polecenie „cat  info.txt” aby wyświetlić na ekranie zawartość pliku info.txt.

 

Ćwiczenie 7

Używając tego samego mechanizmu, umieść rezultat polecenia „ls” w pliku info.txt.

Wyświetl plik. Co zobaczysz ?

 

Ćwiczenie 8

Wykonaj powtórnie ćwiczenie 6 i dorzuć do zawartości pliku info.txt, rezultat polecenia „ls”,

wyświetl plik powtórnie.

 

Ćwiczenie 9

Użyj polecenia „mail”

 

Ćwiczenie 10

Wyświetl na ekranie, strona po stronie listę plików z katalogu /etc.

 

 

Bash Rozdział 5.8 Darmowego kursu Linux portalu www.mediologia.pl

Drukuj E-mail