5.7 Zgrupowanie poleceń

 

Linux umożliwia nam wystukanie wielu poleceń jednocześnie, pod warunkiem, że polecenia te będą oddzielone między sobą  „ ; ”. Polecenia są wykonywane w takim przypadku po kolei, niezależnie od siebie.

Przykład:

$ ls;   pwd;  date #polecenia są wykonywane po kolei od lewej do prawej strony

drwxr-xr-x     2     piotr     oracle     1024     May  15    2003     test

drwxr-xr-x     2      ola       oracle      512      May   25   2003     katalog5

drwxr-xr-x     5     piotr     oracle     1024     May   17   2003     test1

-rwxr-xr-x      1     piotr     oracle     1536     May  18   2003      plikb

-drwxr-xr-x    2     piotr     oracle     1325     May  15   2003      plikc

 

/home/piotr

Fri May    15  15:14:38 GMT-0100  2003

 

Polecenie te mogą być zgrupowane przy pomocy nawiasów i skierowane do pliku lub użyte w mechanizmie „potoku”.

$ ( ls ;  pwd ;  date ) >  plik_wyjscie

 

Istnieją także w Linuksie operatory, które warunkują wykonanie danego polecenia w zależności od tego jaki rezultat przyniesie wykonanie polecenia je poprzedzającego.

1. Operator && pozwala wykonać polecenie tylko w tym wypadku jeżeli egzekucja polecenia je poprzedzającego została wykonana bez błędu.

 Przykład:

cd  projekt   &&    rm   *

 

2. Operator  || umożliwia wykonanie danego polecenia tylko w tym wypadku jeżeli egzekucja polecenia je poprzedzającego została wykonana z błędem

Przykład:

cd  projekt    ||    mkdir   projekt

 

Wyjaśnienie: chcemy  przejść do katalogu  „projekt” , lecz jeżeli on nie istniej to go tworzymy.

 

 

Kurs Linux - Bash grupowanie poleceń Linux

Drukuj E-mail