7.4 Ćwiczenia Linux

 

Ćwiczenie 1

Wykonaj polecenie ps i wyjaśnij znaczenie każdej z wyświetlonych kolumn na ekranie

 

Ćwiczenie 2

Utwórz skrypt, który na ekranie wyświetla co 30 sekund "dzien dobry" używając polecenia

cat  >  dzien

while  true

do

bannerdzien dobry

sleep 30

done

Ctrl + D

Wykonaj egzekucje tego skryptu w tle oraz wyświetl na ekranie numer PID i jego numer zadania

 

Ćwiczenie 3

Zabijcie ten proces używając numer PID i numer jego zadania

 

Ćwiczenie 4

Wykonaj znowu ten skrypt, tak aby jego egzekucja była wykonywana nawet wtedy gdy

twój komputer będzie wyłączony z sieci – gdzie będą umieszczone  komunikaty skryptu ?

 

Ćwiczenie 5

Wyjdź z systemu i wejdź z powrotem. Wyświetl twoje procesy wykonując polecenie ps:

$ ps

Proces dzień nie zostanie wyświetlony.

 

Ćwiczenie 6

Jakiego polecenia trzeba użyć by proces dzien został wyświetlony na ekranie ?

 

Ćwiczenie 7

Usunięcie proces  dzien i zniszczcie jego plik wyjścia

 

Zarządzanie procesami i zadaniami Rozdział 8.4  Darmowy kurs Linux

Drukuj E-mail