Skip to main content

2.7 Polecenia Linux wykonywane na katalogach

Jak już wspomnieliśmy na początku tego rozdziału, katalogi przypominają  szafy i pudełka co umożliwia efektywne ułożenie informacji w różnych plikach. Standardowa najdłuższa nazwa pliku lub katalogu nie może przekroczyć 14 znaków. Podstawowymi poleceniami używanymi do zarządzania katalogami są: 

cd zmień katalog

ls wyświetla zawartość katalogu

pwd wyświetla nazwę bieżącą katalogu

mkdir utwórz nowy katalog

rmdir usuń istniejący katalog (o ile jest pusty, to znaczy nie zawiera ani jednego pliku)

rm  -r -

cp  -r -   kopiuje część drzewa katalogowego

du wyświetla objętość drzewa katalogowego

find wyszukuje plik(i) w drzewie katalogowym

{module Google reklama arty}

Polecenia związane z tworzeniem  i usuwaniem katalogów -  mkdir  , rmkdir,  rm

W tym podrozdziale stworzymy przy pomocy polecenia mkdir kilka katalogów i przeanalizujemy sposoby ich usuwania. Na wstępie jednak zapoznamy się z ogólną postacią polecenia mkdir:

mkdir  [ -opcja ]   [nazwa katalogu ]

 

Opcja Funkcje

-p tworzy w podanej ścieżce wszystkie brakujące elementy (katalogi)

-m tworzy katalog z określonymi prawami

 

Załóżmy że chcemy stworzyć trzy katalogi : katalog1   katalog2   katalog3. Możemy to zrobić na dwa różne sposoby:

  • Pierwszy polega na kolejnym wstukiwaniu w linii poleceń:

$ mkdir  katalog1

$ mkdir  katalog2

$ mkdir  katalog3

 

  • Drugi upraszcza naszą prace :

$ mkdir  - p  katalog1/katalog2/katalog3

 

Polecenie to sprawi, że najpierw zostanie utworzony katalog o nazwie katalog1, następnie katalog2, a w końcu katalog3. Utworzone katalogi są katalogami pustymi to znaczy katalogami nie zawierającymi żadnych plików, usunąć je można przy pomocy polecenia:  rmdir. Składnia polecenia  rmdir wygląda następująco:

rmdir    [ -opcja ]   [ nazwa katalogu ]

 

Opcja Funkcja

-p rekursywnie usuwa katalog.

 

Aby usunąć np. katalog katalog1 (który jest katalogiem pustym) wystarczy w linii poleceń wystukać:

$ rmdir  katalog1.

 

Jeżeli jednak katalog1 nie jest pusty, to znaczy zawiera pliki należy użyć polecenie (przeznaczonego do usuwania plików)  rm z opcją  -r, pozwala to usunąć katalog1 wraz z całą zawartością.

 

Polecenia: cd - zmień katalog,  pwd - wyświetl katalog bieżacy

Podczas pracy, każdy użytkownik systemu Linux musi poruszać się po strukturze plików i katalogów. Poleceniem służącym do przemieszczania się między katalogami jest polecenie cd. Polecenie to pozwala przejść do dowolnego podkatalogu bieżącego katalogu, praktycznie oznacza to że jeżeli pracujemy w katalogu /piotr którego podkatalogami są  katalog1  katalog2 i katalog3 to wystarczy w linii poleceń  wpisać: 

$ cd katalog1

by znaleźć się w katalogu katalog1.

 

Jeżeli chcemy powrócić do katalogu piotr to należy wpisać w linii poleceń:

$ cd ..

 

W powyższym przykładzie dwie kropki po poleceniu cd oznaczają  tzw. katalog rodzicielski czyli bezpośrednio wyższy od katalogu bieżącego w którym pracuje użytkownik. Znamy jeszcze dwa symbole które umożliwiają przemieszczenia się miedzy katalogami, są   „.”  Oraz znak tyldy  „~”.

. katalog bieżący

.. katalog rodzicielski

~ katalog domowy

 

Na rysunku poniżej przećwiczymy zarówno poruszanie się miedzy katalogami tzw. względną ścieżką dostępu czyli bez używania przed nazwami katalogów ukośnika  / , który oznacza, że używamy bezwzględnej ścieżki dostępu w celu zmienienia katalogu. Znajdujemy się w katalogu piotr, który jest katalogiem bieżącym, aby przenieść się do katalogu home, który znajduje się ponad katalogiem piotr a więc jest jego katalogiem rodzicielskim, musimy w lini poleceń wystukać:

$  cd ..

W tym momencie znajdujemy się w katalogu home aby sprawdzić czy to rzeczywiście jest prawda możemy użyć  polecenia pwd , które wyświetla nazwę katalogu bieżącego, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

 

Aby z powrotem z katalogu home przejść do katalogu piotr należy w linii poleceń wystukać:

$ cd piotr

 

Co należy zrobić by z poziomu katalogu  piotr przejść do katalogu / ? Wiemy już , że katalog znajdujący się bezpośrednio nad katalogiem bieżącym – w tym przypadku katalog piotr – oznaczony jest   .. , jednak my chcemy przejść nie o jeden poziom wyżej tylko o dwa poziomy wyżej, w takim przypadku musimy wystukać w linii poleceń:

$ cd  ../..

 

Załóżmy teraz, że z poziomu katalogu piotr przechodzimy do katalogu bin: 

$ cd bin

 

Który staje się katalogiem bieżącym użytkownika i chcemy przejść do katalogu root oznaczonego  /  , w takim przypadku należy wystukać w linii poleceń:

$ cd ../../..

 

Jak widzimy poruszanie się między katalogami tak zwaną ścieżkę względną dostępu jest dość uciążliwe i może prowadzić do zagubienia się w drzewie katalogu. O wiele lepiej używać – poznanej już na początku rozdziału – bezwzględnej ścieżki dostępu. Np. jeżeli z poziomu katalogu piotr chcemy przejść do katalogu  / wystarczy w linii poleceń wystukać:

$ cd /root

 

Jeżeli natomiast chcemy z katalogu piotr przenieść się do katalogu usr to wystarczy w linii poleceń wystukać:

$  cd /home/usr

 

Za każdą zmianą katalogu należy użyć polecenia pwd który wskazuje miejsce katalogu bieżącego użytkownika.

 

 

Kurs Linux - Polecenia Linux wykonywane na katalogach

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 75367