Unia Europejska odblokowuje pieniądze na informatyzacje dla Polski

Napisane przez mediologia, .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

634255048082794211Nareszcie dobra wiadomość: na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ukazał się komunikat, że Komisja Europejska podjęła decyzję potwierdzającą wznowienie płatności dla dużych projektów z zakresu informatyzacji administracji oraz inwestycji przedsiębiorstw. ( czytaj tutaj)

Oznacza to, że Polska jeszcze w tym roku może uzyskać refundację wydatków poniesionych w tych projektach
W kwietniu 2012 r. Komisja zgłosiła zastrzeżenia dotyczące realizacji części projektów dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka. W konsekwencji czasowo wstrzymała refundację wydatków w ramach działania 4.5 (największe inwestycje przedsiębiorców) oraz 7. osi priorytetowej (projekty e-administracji).

Do odblokowania płatności przyczynił się głownie fakt, że od stycznia 2012 r. działa Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, który ocenia wszystkie projekty informatyczne i teleinformatyczne administracji publicznej o budżecie ponad 5 mln zł. Ocena dotyczy wzmocnienia koordynacji między inwestycjami, interoperacyjności rozwiązań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Do końca sierpnia przegląd objął wszystkie projekty realizowane w ramach 7. osi priorytetowej POIG.

Podjęte przez stronę polską działania pokazały, że system zarządzania i kontroli w Programie Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje właściwie, a ewentualne nieprawidłowości są sprawnie wykrywane na poziomie krajowym. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że środki z budżetu europejskiego zostaną wydane niegospodarnie czy nieefektywnie.

Po odblokowaniu płatności Polska rozliczy z Komisją Europejską co najmniej pół miliarda zł poniesionych wydatków.

red. mediologia.pl

Opublikowano w Informatyzacja Państwa

Drukuj