Zniewolenie Internetu

 

actaJednolita ochrona patentowa ma zostać ustanowiona dwoma rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE w ramach tzw. wzmocnionej współpracy 25 państw członkowskich Unii (bez Włoch i Hiszpanii, które ją zakwestionowały) oraz umową międzynarodową o Jednolitym Sądzie Patentowym.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

ACTA - historia problematyki

Porozumienie ACTA ingerując w prawa chroniące własność intelektualną,było poprzedzone długoletnią debatą na temat praw chroniacych własność oprogramowań informatycznych. Bez zrozumienia tej debaty, bez znajomości historii walki o wyjęcie oprogramowań spod procedury patentowej, z dzisiejszej debaty o porozumienie ACTA, nie zrozumiemy nic. 

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

ACTA - najpierw czytać - później pisać

Zdumiewające są teksty (n.p pan Wróbel w salonie24) o porozumieniu ACTA, które nadal operują dychotomią : własność – piractwo, które to przeciwieństwo w warunkach społeczeństwa informacyjnego, gospodarki napędzanej wiedzą i Internetu fałszuje rzeczywistość i umacnia wpływy koncernów medialno-muzycznych wśród obywateli naszego kraju dla których słowo „własność” jest świętością. Zdumiewające ponieważ dowodzą, że piszący w ten sposób publicyści sytuuja się na tym samym poziomie wiedzy o tym temacie co politycy czy dziennikarze TVN24.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Myszka Miki I The Beatles napisali ACTA

W 1998 roku w USA uchwalono ustawę Sony Bono Copyright Term Extension Act, która w, której wydłużyła okres obowiązywania praw do utworów o 20 lat (z 50 do70!) po śmierci autora. Do uchwalenia tej ustawy przyczyniła się głównie firma Disney, której najwcześniejsze produkcje – filmy z Myszką Miki – w roku 1998 przechodziły do domeny publicznej czyli n.p mgłyby być wykorzystywane przez reżyserów i internautów.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

ACTA - krucjata przeciwko liberalizmowi ery Internetu

Aktualny kryzys zainicjował krucjatę przeciwko liberalizmowi ekonomicznemu. „Kontrolować”, „reglamentować”, „karać”, „ograniczyć samowole rynków”, tego typu ideologia opanowuje powoli polityków zarówno z lewa jak i prawa. Ten populistyczny dyskurs polityczny, jest całkowicie sprzeczny z podstawami funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego oraz z elementarnym doświadczeniem tysięcy firm, które w wyniku umasowienia dostępu do internetu muszą przystosować funkcjonowanie swych przedsiębiorstw do gospodarki ery informatyzacji i globalizacji. Porozumienie ACTA – jeśli zostałoby wprowadzone w życie – zlikwidowałyby resztki kapitalizmu funkcjonującego, a w zasadzie ledwo dyszącego, - w UE. ACTA to wymysł biurokratów bezradnych wobec procesu globalizacji i informatyzacji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

ACTA - to początek a nie koniec walki

Po wysłuchaniu wyjaśnienia premiera Tuska w sprawie porozumienia ACTA , oraz po wysłuchaniu komentarza europosła PO P.Zalewskiego dotyczących tychże wyjaśnień, jestem absolutnie przekonany, że porozumienie ACTA – pod zmienioną nazwą – będą próbowane być jednak wprowadzone. Dlaczego tak sądzę ? Otóż porozumienie ACTA dowiodły niezbicie, że cała nasza klasa polityczna powinna być wyrzucona do kosza na śmieci, ponieważ o fundamentalnej dla rozwoju ekonomicznego sprawie jakim jest regulacja ochrony własności intelektualnej, nie wie nic, a co gorsza jej przedstawiciele w osobie premiera Tuska twierdzą – bez zażenowania - , że ich wiedza na ten temat wzrasta lawinowo od kilku tygodni.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail