Sun Tzu - teoretyk wojny informacyjnej

Sun Tzu był genialnym strategiem wojskowym, żyjącym 25 wieków temu w Chinach. Stał na czele armii króla Wej, która rozbijała w puch nieprzyjacielskie wojska. Swoje przemyślenia   zawarł w księdze p.t. „Sztuka wojny” będącej Biblią dzisiejszych teoretyków od tzw. „wojny informacyjnej”.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Migotliwa okupacja

Od 25 lat żyjemy  w świecie w którym w miarę rozwoju technologii informatycznych reglamentacje prawne, dotąd obowiązujące w poszczególnych państwach, są praktycznie niwelowane przez strumień kapitałów i finansowych transakcji elektronicznych, proces ten integruje partykularne rynki finansowe w jedną całość, która obejmuje swoim działaniem cały glob. Rynku tego nikt nie kontroluje.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Z czego możemy być dumni?

Czytelnicy – jestem o tym przekonany – wiedzą doskonale sami, że im wyższy poziom matematyki tym bardziej cywilizowany kraj, mogą natomiast nie wiedzieć, że  metoda nauczania informatyki ich dzieci w polskich szkołach uniemożliwia im szybkie znalezienie prace po studiach w Polsce albo w którymś z krajów należących do Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Teoria informacji i absurdy ateizmu

To co od wieków nazywamy materią, powstało względnie późno. Światło i promieniowanie były pierwszymi elementami rodzącego się wszechświata. Materia jest w rzeczywistości kompozycją światła i promieniowania. W miarę upływu czasu – począwszy od Wielkiego Wybuchu – materia, z której utworzony jest wszechświat podlega procesowi wzrastającej kompozycji; fizycy już dawno udowodnili, że atomy najbardziej zróżnicowane są najmłodsze.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Socrealizm Internetu

W jakim stopniu Internet i sposób jego funkcjonowania  jest kontynuacją ideologii marksistowsko-leninowskiej wyrażonej w założeniach socrealizmu w malarstwie, filmie , i powieści radzieckiej ? Jeszcze kilka lat temu tak postawione pytanie zostałoby wyśmiane przez entuzjastów „światowej pajęczyny”, którzy w Internecie widzieli eksplozje wolności i swobodnej , międzyludzkiej wyobraźni.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail