Incjatywa, która może Polskę ustrzec przed kryzysem ekonomicznym

Napisane przez mediologia, .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

pakietJak zapewne czytelnicy pamiętają L. Dorn – aktualnie członek Solidarnej Polski - był pomysłodawcą zawieszenia paktu energetyczno-klimatycznego za pomocą Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO), wprowadzonej przez Traktat Lizboński. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na mediologia.pl np. Sukces L.Dorna i…

W najbliższy piątek ruszy Europejska Inicjatywa Obywatelska, której celem jest zebranie ponad miliona podpisów w krajach UE. Ma to doprowadzić do referendum w sprawie zawieszenia pakietu klimatycznego. Akcja będzie szeroko zakrojona i obejmie większość krajów Unii. Jest to niewątpliwie sukces organizacyjny byłego marszałka Sejmu, który umiał skupić wokół inicjatywy fachowców – m.in. byłego wiceministra prywatyzacji Jerzego Strzeleckiego najwybitniejszego znawcę zagadnienia w Polsce – ale przede wszystkim do inicjatywy Dorna włączyły się największe związki zawodowe w Polsce – NSZZ Solidarność oraz OPZZ, a także organizacji przedsiębiorców, którzy zaczynają rozumieć, że zaaplikowanie Polsce pakietu klimatycznego skończy się katastrofą ekonomiczną w naszym kraju.

W piątek zostanie ogłoszone powstanie parlamentarnego zespołu, który będzie wspierał tą inicjatywę; uczestniczyć w nim będą wszystkie kluby poselskie za wyjątkiem Ruchu Palikota.
- Chcemy, żeby to było duże europejskie wydarzenie. To pierwsza taka akcja w historii Unii Europejskiej. Polska może znów stać się prekursorem ważnych inicjatyw zauważanych w świecie – powiedział Ludwik Dorn. Działania zespołu pod przewodnictwem posła SP mają trwać rok, a ich zakres będzie niezwykle szeroki. Przewidziane są akcje informacyjne i mdialne, debaty z udziałem specjalistów oraz zbieranie podpisów nie tylko w większości miast w Polsce, ale również w internecie.

Pakiet klimatyczny to zestaw unijnych aktów prawnych, które ustanawiają następujące cele: 20 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20 proc. udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych oraz 20 proc. oszczędności zużycia energii do 2020 roku. Aby je osiągnąć Unia Europejska nakłada na produkcję energii i emisję gazów cieplarniach, przede wszystkim dwutlenku węgla, szereg wysokich opłat. W zamierzeniu pakiet klimatyczno-energetyczny ma przeciwdziałać globalnemu ociepleniu klimatu, które może doprowadzić do światowej katastrofy.

Warto przypomnieć, że pakiet klimatyczny to wyrok śmierci na polska gospodarkę. Postanowienia pakietu najsilniej uderzą w Polskę, w której 95 proc. energii wytwarza się z węgla kamiennego i brunatnego. Jeśli pakiet wejdzie w życie, ceny energii elektrycznej już w 2013 r. wzrosną w naszym kraju o 30 proc., a w następnych - o kolejnych 60 proc.

Pracę może stracić od 250 tys. do nawet 500 tys. osób zatrudnionych w branżach energochłonnych, a ze względu na spadek konkurencyjności produkcja będzie przenoszona do innych krajów. Wejście w życie pakietu może doprowadzić do spadku PKB nawet o 0,8 proc. rocznie. Pakiet ma wejść w życie w państwach UE w 2013 r. Zakłada 20-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 proc. oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. - cele te mają być osiągnięte do roku 2020.

Polska ma prawo do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, które jednak stopniowo będą redukowane i od 2020 r. również polskie elektrownie będą musiały kupować wszystkie uprawnienia do emisji na aukcjach. Ceny energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych w Polsce są najwyższe w Europie, a po wejściu w życie pakietu i kolejnych podwyżkach cen energii elektrycznej sytuacja będzie katastrofalna.

 Ceny energii elektrycznej w latach 2000- 2010 wzrosły w Polsce o 80 proc., przy czym sama energia z węgla podrożała o 35 proc, reszta to podatki wynikające z polityki państwa i polityki UE. W Polsce przemysł energochłonny płaci za energię najwięcej w Europie. Drugie pod względem drożyzny Włochy mają o 18 proc. tańszą energię niż Polska, a najtańszy Luksemburg aż o 33 proc.

Jednym z podstawowych efektów wdrażania pakietu klimatyczno-energetycznego UE jest wzrost kosztów energii w krajach członkowskich Unii, tak dla przemysłu jak i dla gospodarstw domowych. Powoduje to spadek konkurencyjności przemysłu i wzrost bezrobocia, a także hamuje wzrost gospodarczy tych krajów członkowskich, których źródła energii w większym stopniu oparte są na węglu.


L. Dornowi i SP może sobie pogratulować. Inicjatywę tą – niezależnie od różnych politycznych kontekstów – powinniśmy popierać czyli upowszechniać o niej informacje i w miarę naszych skromnych możliwości pomagać, bo – przypomnę raz jeszcze – jest to pierwszy polityczny sukces prawicy od wielu, wielu lat. I dodam sukces Polski.

Piotr Piętak

 

Opublikowano w Media

Drukuj