Skip to main content

Microsoft musi zapłacić 860 milionów euro Unii Europejskiej

860 milionów euro czyli 1,1 miliarda dolarów musi zapłacić Microsoft za nierespektowanie prawa o konkurencji obowiązującego w Unii Europejskiej. Jest to kara pieniężna rekordowa w historii firmy Billa Geatsa, który nieustannie dąży do monopolu informatycznego na całym świecie, nie tylko w Europie.

W 2004 roku Komisja Europejska zażądała od Microsoftu dostarczenia swoim konkurentom informacji technicznych pozwalającym im być kompatybilnymi z systemem Windows. Komisja zaproponowała również firmie Gaetsa aby ustanowiła licencję na swoje produkty w cenie niedyskryminującej (czyli niskiej).

Microsoft wprowadziła taka licencje która kosztowała 10 000 tysięcy euro. Klienci Microsofta , którzy wykupili licencję, mogli ja upowszechniać na całym świecie pod warunkiem, że płacili 0,4% od dochodów pochodzących z upowszechniania oprogramowań Microsofta.

Za dużo stwierdziła Komisja i wyznaczyła w 2008 roku karę w wysokości 899 euro. Microsoft natychmiast oprotestował ta decyzję, stwierdzając, że cena jest racjonalna. Komisja postanowiła zniżyć karę o 39 milionów euro, ponieważ firma postanowiła ułatwić pracę informatykom z ruchu wolnego oprogramowania. Dzisiaj Microsoft musi zapłacić 860 milionów euro.

Piotr Piętak

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 4965