W 2015 r. – 3 miliardy internautów

Raport Cisco Visual Networking Index prognozuje, że do roku 2015 liczba urządzeń podłączonych do sieci przekroczy 15 miliardów! W opublikowanym ostatnio 5. dorocznym raporcie Visual Networking Index Forecast (2010-2015), firma Cisco stwierdza również, że światowy ruch internetowy wzrośnie do roku 2015 czterokrotnie, osiągając poziom 966 eksabajtów rocznie.

Taki wzrost ruchu sieciowego jest spowodowany upowszechnianiem się tabletów, telefonów komórkowych, urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń inteligentnych. W 2015 r. liczba połączeń sieciowych za pośrednictwem urządzeń oraz połączeń maszyna-maszyna wyniesie niemal 15 miliardów. Na każdego mieszkańca ziemi będą przypadać dwa takie połączenia.

W 2015 r. liczba internautów osiągnie poziom niemal 3 miliardów ― czyli przekroczy 40% prognozowanej liczby ludności na świecie.

Średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie według prognoz czterokrotnie, z poziomu 7 Mb/s w 2010 r. do 28 Mb/s w 2015 r. W ubiegłym roku średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych uległa już podwojeniu z 3,5 Mb/s do 7 Mb/s.

W 2015 r. w każdej sekundzie przez Internet będzie przepływać 1 mln minut ruchu wideo, czyli odpowiednik 674 dni.

Wskaźnik dostępu do Internetu z poziomu telewizorów z obsługą Internetu będzie rosnąć ― w 2015 r. 10% ogólnoświatowego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych oraz 18% internetowego ruchu wideo będzie generowane z poziomu telewizorów. Według prognoz ogólnoświatowych zaawansowany ruch wideo, obejmujący telewizję trójwymiarową (3DTV) i wysokiej rozdzielczości (HDTV), wzrośnie w latach 2010-2015 14-krotnie.

W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP wzrośnie w latach 2010-2015 pięciokrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 39%. W 2015 r. w ciągu każdych 2 godzin przez sieci IP w tym regionie będzie przepływać liczba gigabajtów stanowiąca odpowiednik wszystkich wyprodukowanych kiedykolwiek filmów.

W Europie Środkowo-Wschodniej internetowy ruch wideo będzie stanowić 42% całego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych w roku 2015 (wzrost z poziomu 25% w 2010 r.).

 

Red. portalu

Drukuj E-mail