Orbitalne zarobki polskich prezesów firm informatycznych

 

255043Wśród firm, które w 2011 roku najlepiej wynagradzały swoich menedżerów znalazły się Comarch i Asseco Poland - wynika z raportu "Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w Warszawie w 2011 roku", wydanego przez Sedlak&Sedlak.


Z raportu wynika, że w 2011 roku najwięcej zarobił Janusz Filipiak - prezes zarządu firmy Comarch, którego wynagrodzenie wyniosło 11 856 296 PLN. Na kolejnych miejscach znalazły się osoby zasiadające w zarządzie Asseco Poland. Prezes zarządu - Adam Góral oraz wiceprezes zarządu - Zbigniew Pomianek otrzymali po 2 100 000 PLN. Natomiast dwaj pozostali wiceprezesi zarządu spółki - Tadeusz Dyrga oraz Przemysław Sęczkowski zarobili po 1 900 000 PLN.

"Wynagrodzenia prezesów i wiceprezesów w spółce Comarch i Asseco Poland nie powinny dziwić. Wymienione firmy to potentaci na rynku informatycznym w Polsce, stale rozszerzające swoją działalność na rynkach zagranicznych" - mówi Krzysztof Belczyk z Sedlak & Sedlak. Tylko te dwie spółki w ostatnich latach generowały łącznie przychody stanowiące ponad połowę przychodów wszystkich spółek IT notowanych na giełdzie w Warszawie. Dlaczego prezesi firm informatycznych zarabiaja tak gigantyczne sumy? Odsyłamy do artykułu: Czarna księga procesu informatyzacji.. 

Dlaczego w krajach postkomunistycznych prezesi firm zarabiaja więcej niż ich koledzy z Zachodu? I to o wiele więcej.

red. mediologia.pl   (źródło - ComputerWorld)

Drukuj E-mail

Największe polskie osiągnięcia informatyczne

ptf005 1Największe polskie osiągnięcia informatyczne, które zrewolucjonizowały informatykę, zostały wynalezione przed II wojna światową przez polskich logików twórców szkoły lwowsko-warszawskiej Łukasiewicza, Leśniewskiego, Tarskiego. Zrewolucjonizowały one zasady programowania.

Dzisiaj każdy informatyk na świecie musi poznać tzw. „wyrażenia polskie” czy tzw. „zapisy beznawiasowe”. We Francji już w szkołach średnich licealiści uczą się zapisywać działania matematyczne w formie ‘’l’expression polonaise’’. Polska wykorzystując mądrze swoją intelektualną tradycje (n.p reklama dzieł polskich logików, założenie Instytutu Logiki Informatycznej itd.) , powinna z łatwością wygrywać konkurencje na rynku informatycznym z innymi krajami.

Alfred Tarski jest naszą wizytówką a USA – wszyscy amerykańscy wybitni informatycy i prezesi firm „stają na baczność”, słysząc jego nazwisko, ponieważ wiedzą, że bez niego i bez jego mistrza Leśniewskiego, który wymyślił najsłynniejszy zapis w językach informatycznych ( i++ ) rozwój informatyki byłby opóźniony o wiele lat. Czytaj więcej o tym temacie

Zamiast przy konstruowaniu pętli podstawowej konstrukcji w programowaniu informatycznym pisać : i = i + 1, piszemy i++ , i ten zapis przyspieszył wielokrotnie prace komputera a przede wszystkim prace tzw. jądra systemu operacyjnego. Natomiast zapisy beznawiasowe doprowadziły do skonstruowania tzw. odwrotnej notacji polskiej – jest sposobem zapisu wyrażeń arytmetycznych, w którym znak wykonywanej operacji umieszczony jest po operandach (zapis postfiksowy), a nie pomiędzy nimi jak w konwencjonalnym zapisie algebraicznym.

Zapis ten pozwala na całkowitą rezygnację z użycia nawiasów w wyrażeniach, jako że jednoznacznie określa kolejność wykonywanych działań. Odwrotna konotacja polska bardzo ułatwia wykonywanie na komputerze obliczeń z nawiasami i zachowaniem kolejności działań.

Odkrycia polskich logików są niewątpliwie do dzisiaj naszym największym wkładem w rozwój informatyki. W okresie międzywojennym Polacy współtworzyli światowa kulturę logiczną, logicy i artyści polscy odcisnęli piętno na kulturze światowej i okres ten nazywany jest dzisiaj przez niemieckich i francuskich „polską rewolucją intelektualną.

To polscy logicy zrozumieli pierwsi jak potężnym narzędziem rozwoju kultury i nauki jest permanentna wymiana pomiędzy jej różnym działami. Ale także pomiędzy różnymi krajami czy raczej kulturowymi tradycjami. To oni zainicjowali spotkania pomiędzy kołem wiedeńskim a szkołą lwowsko-warszawską.

Dyskusje między logikami odbywają się w latach 30-tych XX wieku, kiedy w Europie władze w sensie dosłownym , ale także nad umysłami wielu intelektualistów zdobywają irracjonalne ideologie faszyzmu, nazizmu i komunizmu. Czym jest ideologia? Znawcy przedmiotu odpowiadają jednoznacznie: ideologia jest pseudoempirią, jej podstawowa funkcja jest znieczulenie na dane rzeczywistości. Nazizm i komunizm są znieprawioną nauką.

Otóż Alfred Tarski i jego koledzy Godl, Carnap, Popper, Nagel dyskutując pod okiem hitlerowców i komunistów o skomplikowanych problemach logicznych bronili właśnie tego co było największym zagrożeniem dla ideologii: ścisłego myślenia o rzeczywistości. Paradygmat nieoznaczoności Godla, teoria prawdy wyrażona w metajęzyku Tarskiego, teroria falsyfikacji hipotez naukowych Poppera były najskuteczniejszą bronią – wyrosłą z europejskiej tradycji – przeciwko ideologicznemu obłędowi, który zapanował nad Europą. Polscy logicy współtworzyli współczesny paradygmat nauki.

Dzieło polskich logików jest cenione i znane na całym świecie. U nas w Polsce ich rodzinnym kraju – cisza i zapomnienie.

Piotr Piętak

Drukuj E-mail

Kolejna kompromitacja informatyczna rządu PO

lukowicz peselNa portalu MSW opublikowano komunikat, który informuje, że rząd przesuwa o dwa lata wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w ewidencji ludności i pojazdów czyli w rejestrze Pesel i CEPiK. Przy czym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dodaje, że rejestry PESEL i CEPiK zostaną przebudowane. MSW tłumaczy, że przebudowa systemów ma przynieść państwu oszczędności w wysokości 120 mln zł. Skąd ta kwota, jak ja wyliczono?

Czy naprawdę urzędnicy MSW mają obywateli III Rzeczpospolitej za idiotów ? Przecież każdy kto zna podstawy statystyku i demografii, wie doskonale, że tego typu obliczenia podaje się w przedziale, jednocześnie informują jakich metod statystycznych użyto do wyliczeń. Nic z tego MSW zamiast informacji karmi nas czysta propaganda.

W komunikacie czytamy m.in. : „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i przeglądzie zarządzanych rejestrów: CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) oraz systemu PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), podjęło decyzję o ich przebudowie. Jak zapewnia MSW, przyjęte rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia funkcjonalności systemów informatycznych. W okresie ostatnich miesięcy doszło do kilkunastu awarii, które powodowały przerwy w pracy rejestrów. "Szacujemy, że dzięki przekształceniom rejestrów PESEL i CEPiK uda się obniżyć koszty ich utrzymania o 30%. W ciągu 5 lat przyniesie to oszczędności do budżetu państwa w wysokości około 120 mln zł" - informuje MSW.”.


Interesujący fragment – opinia publiczna – ni z tego ni z owego dowiaduje się, że dwa podstawowe dla życia obywateli III Rzeczpospolitej PESEL i CEPiK nie funkcjonują prawidłowo!!! Powiedzmy jaśniej, jeżeli system PESEL miał kilka awarii i nie funkcjonuje prawidłowo to znaczy, że państwo polskie także nie funkcjonuje prawidłowo, ponieważ numer PESEL – a o tym wie każdy obywatel – jest niezbędny do załatwienia każdej sprawy w urzędach administracji publicznej.

korupcja800Tego typu informacja jest równoznaczna z twierdzeniem: III Rzeczpospolita nie jest państwem, lecz zbiorem regionów i instytucji, które nie umieją i nie mogą się ze sobą komunikować. I faktycznie, jeżeli informacja o tym, że prezes Amber Gold był karany wędruje z jednego sadu do innego przez trzy lata, to znaczy, że to państwo czyli III Rzeczpospolita jest chore i to nieuleczalnie. Tak wynika z komunikatu MSW. A może urzędnicy MSW poinformowaliby nas na czym te awarie polegały i ile ich było. Na portalu mediologia.pl informowaliśmy o jednej już pisaliśmy - czytaj Bolszewicy w Sejmie III Rzeczpospolitej.

MSW, stwierdza także w komunikacie, że : „Prace związane z modernizacją rejestrów PESEL i CEPiK będą polegały m.in. na przeprowadzeniu audytów projektów w warstwie informatycznej, finansowej i prawnej, przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów, stworzeniu szczegółowych projektów rozwiązań, budowie nowych systemów, wykonaniu testów oraz przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników. Przebudowa systemów powinna zakończyć się w 2015 roku. Modernizacja rejestru PESEL zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu pl.ID. Natomiast modernizacja ewidencji pojazdów i kierowców będzie finansowana z Funduszu Celowego CEPiK. W związku z przebudową systemów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło także decyzję o znowelizowaniu przepisów dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych.”.

Przypomnijmy tylko czytelnikom, że MSW wprowadzało dowody biometryczne przez 5 lat i nic z tego nie wyszło, mimo, że był to projekt bardzo łatwy do wprowadzenia i najwżniejsze prace nad nim wykonała już poprzednia ekipa rządząca. Przy czym warto dodać, że w poprzedniej kadencji – 2008 -2012, ministrowie odpowiedzialni za informatyzacje (nie myślę w tym wypadku o aktualnym ministrze) nie byli w stanie nadzorować urzędników co doprowadziło do bizantyjskiej korupcji - czytaj  okrupcji tutaj

Pesel zaczęto przebudowywać w 2006 roku. PO skończy przebudowę systemu Pesel w 2015. Rekord świata pobity.

Piotr Piętak

Drukuj E-mail

Unia Europejska odblokowuje pieniądze na informatyzacje dla Polski

634255048082794211Nareszcie dobra wiadomość: na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ukazał się komunikat, że Komisja Europejska podjęła decyzję potwierdzającą wznowienie płatności dla dużych projektów z zakresu informatyzacji administracji oraz inwestycji przedsiębiorstw. ( czytaj tutaj)

Oznacza to, że Polska jeszcze w tym roku może uzyskać refundację wydatków poniesionych w tych projektach
W kwietniu 2012 r. Komisja zgłosiła zastrzeżenia dotyczące realizacji części projektów dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka. W konsekwencji czasowo wstrzymała refundację wydatków w ramach działania 4.5 (największe inwestycje przedsiębiorców) oraz 7. osi priorytetowej (projekty e-administracji).

Do odblokowania płatności przyczynił się głownie fakt, że od stycznia 2012 r. działa Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, który ocenia wszystkie projekty informatyczne i teleinformatyczne administracji publicznej o budżecie ponad 5 mln zł. Ocena dotyczy wzmocnienia koordynacji między inwestycjami, interoperacyjności rozwiązań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Do końca sierpnia przegląd objął wszystkie projekty realizowane w ramach 7. osi priorytetowej POIG.

Podjęte przez stronę polską działania pokazały, że system zarządzania i kontroli w Programie Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje właściwie, a ewentualne nieprawidłowości są sprawnie wykrywane na poziomie krajowym. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że środki z budżetu europejskiego zostaną wydane niegospodarnie czy nieefektywnie.

Po odblokowaniu płatności Polska rozliczy z Komisją Europejską co najmniej pół miliarda zł poniesionych wydatków.

red. mediologia.pl

Drukuj E-mail