Biurokracja o biurokracji

W lipcu 2011 r. MSWiA przeprowadziło wspólnie z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia siódmą edycję badania związanego z szeroko pojętą informatyzacją i jej wpływem na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce. W tegorocznym badaniu ankietowym on-line wzięło udział ponad 1600 urzędów wszystkich szczebli w Polsce. Jego wyniki dostępne są w podziale na: urzędy ogółem, urzędy administracji samorządowej (gminne, powiatowe, marszałkowskie) i administracji rządowej, a także w rozbiciu na województwa.

Czytaj więcej: Biurokracja o biurokracji

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 3667

Dramat ZUS-u i minister Boni

W artykule przeanalizujemy konsekwencje reform jakie zapowiedział i realizuje premier Tusk : stwierdził on, z jednej strony, że minister nowo powołanego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dokona przeglądu planów projektów teleinformatycznych w całej administracji rządowej oraz zaproponuje ich racjonalizację zarówno pod względem technicznym i organizacyjnym, jak i pod kątem wydatków, z drugiej zaś zapowiedział reformę ubezpieczeń społecznych dla rolników (KRUS). Wynika z tego – co już zapowiedział minister Sawicki, że musi dojść do zmiany funkcjonowania w strukturze państwa zarówno ZUS jak i KRUS. Zmiana funkcjonowania ZUS –u i KRUS -u wiąże się nieuchronnie z zmianami systemów informatycznych obsługujących obie instytucje. Stąd wniosek, że pierwszym wielkim zadaniem ministra Boniego będzie koordynacja właśnie tego projektu. Dlatego konieczne jest przypomnienie procesu wprowadzenia reformy emerytalnej ZUS –u przeprowadzonej w Polsce pod koniec XX wieku, bowiem bez znajomości jego realizacji ryzykujemy popełnienie tych samych irracjonalnych błędów.

Czytaj więcej: Dramat ZUS-u i minister Boni

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2493

Zadania ministra Boniego

W wywiadzie dla radia Tok FM Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji stwierdził, że nie jest pewien, czy podejmowane dotąd działania, „które informatyzują różne segmenty życia i administracji (...) wszystkie są ze sobą spójne i kompatybilne – tzn. czy zasada interoperacyjności została w te projekty wbudowana”.

Czytaj więcej: Zadania ministra Boniego

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 2371

Plotki rządowe wiecznego malkontenta

Wszem i wobec oskarżono mnie, że tylko krytykuje powstanie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i zachowuję się wobec rządu premiera Tuska i ministra Boniego jak klasyczny nieudacznik, któremu się nic nie udało więc – zgodnie z prawami nauki – moja agresj-krytyka jest przejawem zwykłej frustracji.

Czytaj więcej: Plotki rządowe wiecznego malkontenta

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 3259

Państwo sieciowe czy resortowe ?

Do tego worka jakim jest nowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wrzucono dział administracja publiczna, dział łączność, czyli poczta i telekomunikacja, dział informatyzacja oraz dział wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministrowi Michałowi Boniemu będzie też podlegać urząd Głównego Geodety Kraju i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytając dwa poprzednie zdania normalny obywatel nic z tego nie rozumie : po co do ministerstwa odpowiedzialnego za informatyzacje i cyfryzację wepchnięto wyznania religijne i mniejszości narodowe ?

Czytaj więcej: Państwo sieciowe czy resortowe ?

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 3429