Największe polskie osiągnięcia informatyczne

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ptf005 1Największe polskie osiągnięcia informatyczne, które zrewolucjonizowały informatykę, zostały wynalezione przed II wojna światową przez polskich logików twórców szkoły lwowsko-warszawskiej Łukasiewicza, Leśniewskiego, Tarskiego. Zrewolucjonizowały one zasady programowania.

Dzisiaj każdy informatyk na świecie musi poznać tzw. „wyrażenia polskie” czy tzw. „zapisy beznawiasowe”. We Francji już w szkołach średnich licealiści uczą się zapisywać działania matematyczne w formie ‘’l’expression polonaise’’. Polska wykorzystując mądrze swoją intelektualną tradycje (n.p reklama dzieł polskich logików, założenie Instytutu Logiki Informatycznej itd.) , powinna z łatwością wygrywać konkurencje na rynku informatycznym z innymi krajami.

Alfred Tarski jest naszą wizytówką a USA – wszyscy amerykańscy wybitni informatycy i prezesi firm „stają na baczność”, słysząc jego nazwisko, ponieważ wiedzą, że bez niego i bez jego mistrza Leśniewskiego, który wymyślił najsłynniejszy zapis w językach informatycznych ( i++ ) rozwój informatyki byłby opóźniony o wiele lat. Czytaj więcej o tym temacie

Zamiast przy konstruowaniu pętli podstawowej konstrukcji w programowaniu informatycznym pisać : i = i + 1, piszemy i++ , i ten zapis przyspieszył wielokrotnie prace komputera a przede wszystkim prace tzw. jądra systemu operacyjnego. Natomiast zapisy beznawiasowe doprowadziły do skonstruowania tzw. odwrotnej notacji polskiej – jest sposobem zapisu wyrażeń arytmetycznych, w którym znak wykonywanej operacji umieszczony jest po operandach (zapis postfiksowy), a nie pomiędzy nimi jak w konwencjonalnym zapisie algebraicznym.

Zapis ten pozwala na całkowitą rezygnację z użycia nawiasów w wyrażeniach, jako że jednoznacznie określa kolejność wykonywanych działań. Odwrotna konotacja polska bardzo ułatwia wykonywanie na komputerze obliczeń z nawiasami i zachowaniem kolejności działań.

Odkrycia polskich logików są niewątpliwie do dzisiaj naszym największym wkładem w rozwój informatyki. W okresie międzywojennym Polacy współtworzyli światowa kulturę logiczną, logicy i artyści polscy odcisnęli piętno na kulturze światowej i okres ten nazywany jest dzisiaj przez niemieckich i francuskich „polską rewolucją intelektualną.

To polscy logicy zrozumieli pierwsi jak potężnym narzędziem rozwoju kultury i nauki jest permanentna wymiana pomiędzy jej różnym działami. Ale także pomiędzy różnymi krajami czy raczej kulturowymi tradycjami. To oni zainicjowali spotkania pomiędzy kołem wiedeńskim a szkołą lwowsko-warszawską.

Dyskusje między logikami odbywają się w latach 30-tych XX wieku, kiedy w Europie władze w sensie dosłownym , ale także nad umysłami wielu intelektualistów zdobywają irracjonalne ideologie faszyzmu, nazizmu i komunizmu. Czym jest ideologia? Znawcy przedmiotu odpowiadają jednoznacznie: ideologia jest pseudoempirią, jej podstawowa funkcja jest znieczulenie na dane rzeczywistości. Nazizm i komunizm są znieprawioną nauką.

Otóż Alfred Tarski i jego koledzy Godl, Carnap, Popper, Nagel dyskutując pod okiem hitlerowców i komunistów o skomplikowanych problemach logicznych bronili właśnie tego co było największym zagrożeniem dla ideologii: ścisłego myślenia o rzeczywistości. Paradygmat nieoznaczoności Godla, teoria prawdy wyrażona w metajęzyku Tarskiego, teroria falsyfikacji hipotez naukowych Poppera były najskuteczniejszą bronią – wyrosłą z europejskiej tradycji – przeciwko ideologicznemu obłędowi, który zapanował nad Europą. Polscy logicy współtworzyli współczesny paradygmat nauki.

Dzieło polskich logików jest cenione i znane na całym świecie. U nas w Polsce ich rodzinnym kraju – cisza i zapomnienie.

Piotr Piętak

Drukuj E-mail