13 grudnia 1981 - rocznica "Solidarności" a nie PoS -u

I znowu usłyszałem od swoich kolegów, że jeżeli krytykuję marsz PiS – u przewidziany na 13 grudnia 2012 r. to jestem sprzedawczykiem i zdrajcą. Kto nie jest z nami ten jest przeciwko nam, kto nie jest z nami ten nie jest patriotą, kto nie jest z nami ten nie jest Polakiem: oto slogan, którzy słyszą codziennie od kilku lat krytycy linii politycznej PiS z ust przywódców tej partii.

Jednocześnie – warto to przypomnieć - ci sami którzy krytykują PiS są radykalnymi przeciwnikami rządów PO. Jest to typowa leninowska taktyka, którą sowietolodzy nazywali „wypłukiwaniem środka”. Jest to taktyka, która – w aktualnej sytuacji kraju – służy tylko i wyłącznie rządom premiera Tuska.

Dopóki zwolennicy i działacze PiS będą jej używali dopóty najgorsze rządy III Rzeczpospolitej są niezagrożone. W praktyce politycznej ideologia PiS wyrażana w tych sowieckich sloganach wspiera i umacnia rządy postkomunistycznej oligarchii. Jak wytłumaczyć tą obłędną politykę? PiS przez ostatnie lata funkcjonował jak zachodnioeuropejskie partii komunistycznych z okresu „zimnej wojny”, jego działacze byli całkowicie nieczuli na rzeczywistość, chronieni przed nią przez ideologię w której rolę „walki klasowej” odgrywa „wszechobecny układ” a media to „siły wytwórcze” decydujące w „ostatecznej instancji” o całokształcie życia społecznego.

Każda ideologia znieczula jej wyznawców na dane empiryczne na rzeczywistość po prostu. Alain Besancon – analizując ideologię leninizmu – pisał : „Kiedy Lenin stwierdza, ze materialistyczna koncepcja dziejów nie jest tylko hipotezą, lecz doktryną naukowo udowodnioną, to chodzi tu o wiarę, którą sobie wyobraża jako udowodnioną, oparta na doświadczeniu. U podstaw ideologii leży wiedza. Lenin nie wie, że wierzy. On wierzy, że wie. ” W ostatnich kilku latach J. Kaczyński i jego otoczenie także wierzą, że wiedzą, iż „układ” istnieje.

To „układ” a nie fatalna strategia polityczna doprowadził do kolejnych katastrof wyborczych, to „układ” zorganizował zamach na śp. Prezydenta. To typowo gnostyckie myślenie doprowadziło do praktycznej likwidacji polityki w Polsce. Kto w polityce używa parareligijnych struktur myślowych ten politykę likwiduje.

Przypomnijmy, że PiS w polemikach z oponentami używa także wzorców językowych z historii ruchu komunistycznego. Dwa przykłady unaocznią czytelnikowi do jakiego stopnia język (a język jest podstawowym narzędziem polityki) używany przez polityków PiS-u i sp. prezydenta L. Kaczyńskiego jest nasiąknięty semantyką komunistyczną lub wręcz (jeżeli takie rozróżnienie jest sensowne) stalinowską. Prezydent Kaczyński w wywiadzie udzielonym jesienią 2007 roku tygodnikowi „Wprost” stwierdził :

Pytanie : Czy jest pan zaniepokojony sytuacją w Prawie i Sprawiedliwości ? Konflikt Jarosława Kaczyńskiego ze zbuntowanymi wiceprezesami wydaje się narastać ? Odpowiedź : Od początku jestem zwolennikiem przecięcia tego wrzodu….”. Dla prezydenta Kaczyńskiego różnica zdań to choroba, wrzód, rak i.t.d.

Tak pisał Lenin o Martowie.. Tego typu postawę nazwał Jan Strzelecki – symbol t.z.w „inteligencji żoliborskiej” darwinizmem politycznym w swej słynnej polemice z ideologiem stalinizmu prof. Adamem Schafem z roku 1950 ! W jakiś czas później poseł Jacek Kurski – wtedy czołowy ideolog PiS - powiedział publicznie na dwa dni przed kongresem PiS, że (cytuje z pamięci) : „odrąbie ręce tym, którzy z mojego okręgu nie będą głosowali na prezesa Kaczyńskiego”.

W czerwcu 1956 r. wybuchło w Poznaniu pierwsze polskie powstanie przeciwko władzy komunistycznej, premier J. Cyrankiewicz skwitował to słynnym stwierdzeniem : „obetniemy ręce tym, którzy podniosą je przeciwko władzy socjalistycznej.”. I ta polityka, której podkładem jest PRL –owskie dziedzictwo, które z każdego inaczej myślącego robi automatycznie wroga jest niestety nadal kontynuowana. Dlatego oświadczenie przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, ze związek nie będzie brał udziału w marszu organizowanym przez PiS 13 grudnia 2012 uważam za niezwykle istotne. Przewodniczący Duda pokazał granicę PiS –owi i za to należą mu się podziękowania i gratulacje.

Piotr Piętak

Drukuj E-mail